Liturgický kalendár:

Pondelok:     Féria

Utorok:          Féria

Streda:          Féria

Štvrtok:         Féria

Piatok:          Féria

Sobota:         Féria

Nedeľa:        4. adventná nedeľa – Nedeľa 

 

Úmysly svätých omší:

3.Adventná nedeľa

16. december

7.00

8.30

9.30

10.30

15.00

+ Mária a Ernest Blehoví, st. rodičia Pospíšoví a Blehoví, Margita a Ján Hippoví

+ Štefan Švondra a rodičia

+ Gabriel Lenčéš (M)

Za farnosť a farníkov

Litánie k Panne Márii

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok

Pondelok

17. december

6.00 + Ján a Katarína Díčeroví, dcéra Anna Močenok
Utorok

18. december

14.00

17.00

18.00

+ Alžbeta Blehová – pohrebná

+ Michal a Vilma Michalikoví, Helena a Gabriel (M)

+ rodičia Díčeroví

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Streda

19. december

6.00

14.00

+ Vojtech, Jozef, páter Magda, Štefan – kostolníci

DSS Milosrdný Samaritán

Močenok

Močenok

Štvrtok

20. december

6.00

6.00

+ Štefan a Karolína Odráškoví

+ rodina Packová

Horná Kráľová

Močenok

Piatok

21. december

 

10.30

17.00

18.00

Na úmysel – penzión Orlík

+ Vojtech a Helena Švondroví

+ Michal Bueh

Močenok

Horná Kráľová

Močenok

Sobota

22. december

6.00

9.00

9.00

18.30

+ rodina Packová, Kudiová a Sobeková

Spoveď 9.00 – 11.30, 14.00 – 15.30 hod.

Spoveď 9.00 – 11.30 hod.

+ Pavol Gajdošík, rodina Gajdošíková

Močenok

Močenok

Horná Kráľová

Močenok

4. Adventná nedeľa 

23. december

7.00

8.30

9.30

10.30

15.00

+ Alexander Šimko a Vilma

+ Jozef a Alena Kišš

+ rodina Skalická a Katarína (M)

Za farnosť a farníkov

Litánie k Panne Márii

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok


KsK = kostol sv. Kríža, HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,

FARSKÉ OZNAMY:

 

Upratovanie kostola:

Močenok: 1331 – 1413 (ul. Sv. Cyrila a Metoda, Lúčky)
v sobotu po sv. spovedi o 15.30 hod.

Horná Kráľová: 240 – 300 v sobotu o 14.00 hod.

           

Litánie:

Močenok: 14.30 hod. – posvätný ruženec
15.00 hod. – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu
15.15 hod. – Litánie Loretánske

Horná Kráľová: 13.30, 14.30 hod.

V tomto roku sa bude konať už 24. ročník koledníckej akcie spojenej so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách pod názvom Dobrá novina. Rodiny, ktoré chcú aj tento rok prijať koledníkov Dobrej noviny, sa môžu zapísať na papier a vhodiť do škatule s názvom Dobrá novina, ktorá sa nachádza vzadu v kostole. Koledovať sa bude na sviatok sv. Štefana 26. decembra od 13.h.

Tento týždeň v pondelok, stredu, štvrtok a v sobotu máme sv. omšou o 6.00 hod. ráno. Vo štvrtok ráno o 6.00 hod. budú roráty aj v Hornej Kráľovej. V tieto dni spovedáme vo farnostiach nášho dekanátu.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 22.12.2018 – sobota. Prosíme vás, aby ste využili tento čas na sv. spoveď pred Vianočnými sviatkami, nakoľko my už budeme spovedať počas adventného obdobia vo farnostiach nášho dekanátu a nebude toľko času spovedať v našej farnosti.

Chceme veľmi pekne poprosiť chlapov o pomoc pri osadzovaní stromčekov do kostola. Stromčeky by sa osadzovali v stredu 19.12. 2018 o 9.00 hod..

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční 3. Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9 mesačná príprava. Pri východe z kostola, na stolíku, zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „ Kráčajme s odvahou za život.“

Z predaja medovníčkov – Boj proti hladu sa vyzbieralo 717 Eur. Vincentínska rodina srdečne ďakuje.

Pozvánka na Farský ples 2019. Ples sa uskutoční 26.1.2019 v sobotu. Bližšie informácie sú na plagátiku na výveske pri kostole a na internetovej stránke farnosti. Kto má záujem, dnes po sv. omšiach v Močenku je možnosť kúpiť si lístky v sakristii kostola, alebo na známej adrese u pána Kohúta.

 

Pripomíname rodičom a deťom, že každý piatok počas školského roka sa stretávame v kostole na sv. omšiach pre deti, ktoré sú pre všetkých žiakov a deti.

   

 

 

 

Spovedanie:

Okrem prvopiatkového týždňa spovedávame vždy pol hodinu pred každou svätou omšou.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod.

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod. 

                 Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod.

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:    Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše -podľa potreby

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi)

Piatok:   Močenok: 17.30 hod. Vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                Horná Kráľová: 16.30 hod. Vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

Spovedanie v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv.omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

 

Ohlášky o sviatosti manželstva:

 

 

Služba lektorov:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

 

 

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
3. Adventná nedeľa – Gaudete

 

16. december

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Horňáková

p. Balažiová

p. Kútny

Pondelok 

17.december

6.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Šuvada

Utorok

18. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

p. Bleho

Streda

19.december

6.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Nováková

Štvrtok

20.december

 

6.00 hod.

1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Révayová

Piatok

21.december

 

18.00 hod.

1. čítanie

prosby

p. Vereš

deti

 

Sobota

22.december

 

6.00 hod.

 

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Révayová

p. Bleho

p. Holubjak

4. Adventná nedeľa 

23. december

 

 

7.00 hod.

 

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Nováková

 

p. Kútna

p. Straňáková

p. Kútny

 

 


Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu.
Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie:

.
. Eur