Liturgický kalendár:

Pondelok: Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Utorok: Féria

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Féria

Sobota: Féria

Nedeľa: Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána

Úmysly svätých omší:

5. Pôstna nedeľa

18. marec

7.00

8.30

9.45

10.30

14.30

15.00

 + Jozefína, Michal, dcéry a syn

+ Štefan Lovás

+ Alexander Rybár (M)

Za farnosť a farníkov

Pobožnosť krížovej cesty

Pobožnosť krížovej cesty

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Horná Kráľová

Močenok

Pondelok

19. marec

17.00

18.00

 + Jozef Mikle a rodičia

+ Jozef Habdák

Horná Kráľová

Močenok

Utorok

20. marec

17.00

18.00

 + Dezider, Janka a Dezider Hanák (M)

+ Ľuboš Biro

Horná Kráľová

Močenok

Streda

21. marec

7.00  + Jozef Dičér Močenok
Štvrtok

22. marec

7.00   + Anna Reháková a rodičia Ján a Terézia Močenok
Piatok

23. marec

10.30

16.15

17.00

17.15

18.00

    Na úmysel (Penzión Orlík)

Pobožnosť Krížovej cesty

+ Štefan Turjan a rodičia

Pobožnosť Krížovej cesty

+ Lenka Šimoničová

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok

Sobota

24. marec

7.00

9.00

9.00

18.30

 + Gabriel Dičér

Spoločná sv. spoveď 9.00 – 11.30, 14.00-15.30

Spoločná sv. spoveď 9.00-11.30, 14.00-15.00

+ Dezider a Katarína Suchí a syn Ľudovít

Močenok

Močenok

Horná Kráľová

Močenok

KVETNÁ NEDEĽA

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

25. marec

7.00

8.30

9.45

10.30

14.30

15.00

 + Ján a rodina Stachová a Rábeková

+ Vilma Turóciová

Za zdravie a Božiu pomoc (M)

Za farnosť a farníkov

Pobožnosť krížovej cesty

Pobožnosť krížovej cesty

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Horná Kráľová

Močenok


Litánie:
PCFM = Pastoračné centrum Farnosti Močenok (alebo v parku pred PCFM, podľa počasia), KsK = kostol sv. Kríža, BK = Biskupský kaštieľ, DD = domov dôchodcov Močenok, KU = Kaplnka sv. Urbana vo viniciach, LJ = Lurdská jaskynka, HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín, Orlík = Penzión pre seniorov Močenok, Gorazdov = Kaplnka v Gorazdove

Farské oznamy:

Upratovanie kostola v tomto týždni majú domy:

Močenok: 159-246 (Rokošova I.) upratovanie v sobotu o 15.30 hod.

Horná Kráľová: 100-160 v sobotu o 15.00 hod.

Močenok: 14.30 hod. pobožnosť posvätného ruženca a 15.00 hod. Krížová cesta – bude sa modliť Spoločenstvo Zázračnej medaily. Bude sa modliť vo Farskom kostole.

Horná Kráľová: 13.30 hod., 14.30 hod. (pobožnosť Krížovej cesty)

 

Pri pobožnostiach Krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, ktorí sa pre vážnu príčinu nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň nejaký čas (15 min.)

 

Veriaci, ktorí sa v piatok v Pôstnom období pomodlia po prijímaní pred obrazom, alebo krížom Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Táto modlitba bude počas pôstu k dispozícií  v bočnej lodi nášho kostola  pred krížom na klakátku.

 

Dávame do pozornosti, spoločná sv. spoveď pred Veľkonočnými sviatkami bude vo Farnosti Močenok:

sobotu 24.3.2018

Močenok– Farský kostol: od 9.00 hod. – 11.30 hod. a od 14.00 hod. do 15.30 hod.

Horná Kráľová – od 9.00 hod. – 11.00 hod. a 14.00 hod. – 15.00 hod.

 

Na 5. pôstnu nedeľu – 18.3.2018 Konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje Zbierku pre prenasledovaných kresťanov a utečencov. Bližšie informácie sú na výveskách a na informačných letákoch, ktoré sú vzadu v kostole na stolíku.

 

Tento týždeň vo štvrtok 22.3.2018 bude sv. omša v Močenku ráno o 7.00 hod. nakoľko do večera spovedáme v Jarku.

 

Vo štvrtok 22.3.2018 sa zúčastnia žiaci ZŠ Močenok a ZŠ Horná Kráľová Biblickej olympiády – dekanátne kolo v Mojmírovciach. Modlime sa za nich, aby ako každý rok dobre reprezentovali naše školy i celú farnosť.

 

V piatok 23. marca 2018 bude sv. omšu o 18:00 celebrovať vdp. Marián Kuffa a predstaví nám a priblíži svoju prácu. Tento rok bude totiž finančná suma, ktorá sa počas podujatia Pôstna polievka vyzbiera, darovaná inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorého predstaveným je vdp. farár Marián Kuffa.
III. ročník farského podujatia s názvom Pôstna polievka sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 o 11:30 hod. (po skončení sv. omše), na obvyklom mieste, v kláštore v Močenku. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac info a plagát: http://mocenok.fara.sk/wp/farar-marian-kuffa-v-mocenku/

 

V noci z 24. marca na 25. marca sa mení čas. O 2 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3 hodinu letného času. Po zmene času sa zmení čas večerných sv. omší o pol hodinku neskôr.

 

Na budúcu sobotu večer a v nedeľu (24., 25.3.) sa požehnávajú v našich kostoloch bahniatka. Prineste si ich do kostola na požehnanie.

 

Piaristická spojená škola v Nitre Vás pozýva na benefičné divadelné predstavenie Umučenie a Vzkriesenie. Hrá sa v divadle Andreja Bagara v Nitre 22.3.2018 o 17.00 hod. Cena vstupenky je 8. eur. Bližšie informácie sú na výveske.

 

Na Slovensku, pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Všetci a zvlášť mladí sú srdečne na toto stretnutie pozvaní. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa začína 18.1.2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Bližšie informácie sú na www.narodnestretnutiemladeze.sk. Od 18.1.2018 je vyhlásená aj VEREJNÁ ZBIERKA na podporu P18. Všetky potrebné informácie nájdete na plagáte na výveske.

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 17.6.2017 o 10.30 hod. a vyslúži ju Mons. Peter Brodek, generálny vikár diecézy.  

 

 

 

Spovedanie:

Okrem prvopiatkového týždňa spovedávame vždy pol hodinu pred každou svätou omšou.

V čase prvopiatkového týždňa spovedávame podľa rozpisu, ktorý je vždy vyvesený týždeň vopred na výveske v kostoloch, ako aj na internetovej stránke.

 

Ohlášky o sviatosti manželstva:

 

 


Služba lektorov:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

 

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Pondelok

19. marec

18.00 hod. 1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Balážiová

p. Kútny

Utorok

20. marec

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

L. Blehová

p. Nováková

Streda

21. marec

7.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Révayová

p. Straňáková

Štvrtok

22. marec

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Balážiová

Piatok

23. marec

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

deti

deti

 

Sobota

24. marec

7.00 hod.

 

 

 

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

 

p. Révayová

p. Bleho

p. Kútny

 

 

Nedeľa

25. marec

 

 

 

 

 

7.00 hod.

 

 

 

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

 

2. čítanie

 

prosby

 

 

1. čítanie

 

2. čítanie

 

prosby

p. Bleho

 

p. Stachová

 

p. Nováková

 

 

p. Kútna

 

p. Balážiová

 

p. Kútny

 

 

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie:

.
. Eur