:

Liturgický kalendár:

Pondelok:     Féria

Utorok:         Féria

Streda:         Féria

Štvrtok:        Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Piatok:         Féria

Sobota:        Ľ. spomienka Panny Márie

Nedeľa:       Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 

11. v Cezročnom období

       17. jún

7.00

8.30

9.30

10.30

15.00

+ Vojtech a Helena Lenický, vnuk Patrik

+ Ján a Irena Kurbel

+ Gejza a Valéria Vencel (M)

Za farnosť a farníkov – Birmovka

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok

Pondelok

18. jún

 

18.30

 

+ Alžbeta a Gejza Šimkoví

 

Močenok

Utorok

19. jún

17.30

18.30

+ Eva a Alžbeta (M)

+ Michal Mondočko a rodičia

Horná Kráľová

Močenok

Streda

20. jún

7.00

15.00

+ Helena a rodina Vavrincová

Na úmysel DSS Milosrdný Samaritán

Močenok

Močenok

Štvrtok

21. jún

17.30

18.30

+ Mária Díčerová

+ Štefan a syn Oto Furstenzelleroví

Horná Kráľová

Močenok

Piatok

22.  jún

10.30

17.30

18.30

Na úmysel – penzión Orlík

+ Ján a Helena

+ Helena Hippová

Močenok

Horná Kráľová

Močenok

Sobota

23. jún

7.00

10.00

18.30

+ rodina Vagundová

Krsty

+ Miroslav Straňák – 1. výročie

Močenok

Močenok

Močenok

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

 

24. jún

7.00

8.30

9.45

10.30

15.00

+ Štefan Mihálik, Milan Kristín, syn Jaroslav a rod. Lenčéšová a Miháliková

+ Štefan a Zuzana Fica

+ Jozef a Irena Packa (M)

Za farnosť a farníkov 

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok


KsK = kostol sv. Kríža, HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,

FARSKÉ OZNAMY:

Upratovanie kostola:

Močenok: 1088-1202 (ul. Hájska)

Horná Kráľová: 400-420

 

Litánie:

Močenok:14.30 hod. sv. ruženec o 15.00 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Horná Kráľová: 13.30 hod., 14.30 hod.

V nedeľu 17.6.2018 pri veľkej sv. omši vo Farskom kostole v Močenku sa bude udeľovať Sviatosť birmovania. Našim birmovancom ju vyslúži Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy. Je to slávnosť celej našej farnosti, preto všetkých srdečne na túto sv. omšu pozývam. Nebojte sa miesta bude dosť, do kostola doplníme aj stoličky, takže bude dosť miesta na sedenie.

Upozorňujeme všetkých, že na sv. omši sa bude fotiť a kamerovať.

V Hornej Kráľovej bude sv. omša posunutá z 9.45 hod. na 9.30 hod.!

Miestny odbor Matice Slovenskej v Močenku v spolupráci s Obcou Močenok a Farnosťou Močenok Vás pozývajú na Cyrilo – metodskú akadémiu venovanú schváleniu staroslovenčiny medzi liturgické jazyky (867-868). Akadémia sa uskutoční v utorok 19. júna 2018 o 10.00 hod. v Kostole sv. Klimenta v Močenku. Bližšie informácie na plagátiku.

V sobotu 23.6.2018 sa koná púť Rodiny Nepoškvrnenej do Turzovky. Odchod autobusu je ráno o 5.30 hod. spred Farského úradu v Močenku a 5.45 hod. spred kostola v Hornej Kráľovej. Cena autobusu je 9 Eur.

5. júla sa koná pravidelná púť do Nitry na sv. omšu o 10.00 hod. na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Poprosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii kostola. Pôjde sa autobusom spoločne.

Sestričky sv. Kríža a Farský úrad v Močenku, Vás srdečne pozýva na pútnickú sv. omšu a program ku cti bl. Zdenky Schelingovej do kostola Povýšenia sv. Kríža do Podunajských Biskupíc. Púť sa uskutoční dňa 30. júna 2018 t.j. v sobotu. Odchod autobusu je o 14.00 hod. spred Farského úradu v Močenku a o 14.10 hod. spred kostola v Hornej Kráľovej. Po skončení sv. omše je malé agapé a návrat späť domov cca. 20.00 hod. Zapíšte sa v sakristii kostola.

Farská púť, pri príležitosti 160 rokov od zjavení v Lurdoch, do Lúrd sa bude konať dňa 22. -24.10.2018. Pôjde sa letecky z Bratislavy do Lúrd a naspäť. Bližšie informácie na plagátiku. Zapísať sa môžete v sakristii kostola do 10.6.2018.

Vzadu na stolíku je možné zakúpiť si CD, ktoré je venované nášmu pánu organistovi Rehákovi a jeho celoživotnej práci organistu, cena je 5 Eur a zisk z predaja CD bude venovaný na opravu organu vo Farskom kostole.

 

           
Na Slovensku, pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Všetci a zvlášť mladí sú srdečne na toto stretnutie pozvaní. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa začína 18.1.2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Bližšie informácie sú na www.narodnestretnutiemladeze.sk. Od 18.1.2018 je vyhlásená aj VEREJNÁ ZBIERKA na podporu P18. Všetky potrebné informácie nájdete na plagáte na výveske.

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vyslúžená v nedeľu 17.6.2018 o 10.30 hod. a vyslúži ju Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy.  

 

 

 

Spovedanie:

Okrem prvopiatkového týždňa spovedávame vždy pol hodinu pred každou svätou omšou.

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod.

Utorok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod.

Streda: Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok: Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

18.30 hod. počas sv. omše – podľa potreby

Horná Kráľová: 9.00 hod. – podľa potreby

16.30 hod. – podľa potreby

Piatok: Horná Kráľová: 16.30 hod. Vystavená Oltárna Sviatosť+spoveď, 17.15 hod.

prvopiatková pobožnosť

Močenok: 17.30 hod. Vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod.

prvopiatková pobožnosť

Spovedanie v DSS a domovoch dôchodcov: 

 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod. sv. omša – PIATOK 22.6..2018 O 10.30 HOD.

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. – STREDA 20.6..2018 O 14.30 HOD.

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.00 hod. – PIATOK 1,.6.2018 O 9.30 hod.

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci -viď. oznamy – PIATOK 25.5.2018 O 9.30 HOD.

 

 

Ohlášky o sviatosti manželstva:


Služba lektorov:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

 

 

Deň Svätá omša Čítanie Lektor

 

11. Nedeľa

cez rok

17. jún

7.00 hod.

 

 

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Nováková

 

 

 

birmovanci

birmovanci

birmovanci

Pondelok

18. jún

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Šuvada

Utorok

19. jún

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vereš

p. Nováková

Streda

20. jún

7.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Révayová

p. Straňáková

Štvrtok

21. jún

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vőrősová M.

p. Kollárová

Piatok

22. jún

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Kútny

 

Sobota

23. jún

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Révayová

p. Bleho

p. Holubjak

 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

24. jún

 

 

7.00 hod.

 

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

Kiss M.

p. Nováková

 

p. Vőrősová M.

p. Straňáková

p. Vőrős

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie:

.
. Eur