Úmysly svätých omší:

Nedeľa 14. január 2018 2. nedeľa v cezročnom období
              7.00

              8.30

              9.45

            10.30

           15.00

Poďakovanie za dožitých 60 rokov sestry Márie

+ František a Alžbeta Pápay

+ Ján Révay  (M)

Za farnosť a farníkov

Litánie k Panne Márii

Močenok

Hor. Kráľová

Hor. Kráľová

Močenok

Močenok 

Pondelok 15. január 2018 Féria
18.00 + rodičia Bekeoví a Nožičkoví Močenok
Utorok 16. január 2018 Féria
17.00

18.00

+ Ľudovít Krkošek (M)

Za šťastnú cestu a šťastný návrat

Hor. Kráľová

Močenok

Streda 17. január 2018 Spomienka sv. Antona, opáta
7.00

15.00

+ Michal a Anna

Na úmysel

Močenok

DD Samaritán

Štvrtok 18. január 2018 Féria 
17.00

18.00

+ Michal a Magdaléna Kišš, Gabriel Magdalík

Poďakovanie za dar života

Hor. Kráľová

Močenok

Piatok 19. január 2018 Féria

10.00

17.00

18.00

Na úmysel

+ Ernest a Alžbeta Lenčéš, dcéra Eva

Poďakovanie za dar života nášho brata Štefana

DD Orlík

Hor. Kráľová

 Močenok

Sobota 20. január 2018 Ľ. spomienka Panny Márie
7.00

9.00

18.30

+ Mária a Július Kolároví a vnuk Marek

Krsty

+ Vincent Bleho

Močenok

Močenok

Močenok

Nedeľa 21. január 2018 3. v cezročnom období

 7.00

 8.30

9.45

10.30

15.00

+ Milan, Radoslav Kristín a Štefan Mihálik

+ Alexander a Mária Rábekoví, syn Štefan

+ Joef a Irena Packa (M)

Za farnosť a farníkov

Litánie ku Krvi Kristovej

Močenok

Hor. Kráľová

Hor. Kráľová

Močenok

Močenok

PCFM = Pastoračné centrum Farnosti Močenok (alebo v parku pred PCFM, podľa počasia), KsK = kostol sv. Kríža, BK = Biskupský kaštieľ, DD = domov dôchodcov Močenok, KU = Kaplnka sv. Urbana vo viniciach, LJ = Lurdská jaskynka, HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín, Orlík = Penzión pre seniorov Močenok, Gorazdov = Kaplnka v Gorazdove

Farské oznamy:

Upratovanie kostola v tomto týždni majú domy:

Močenok:1478-1550 (Topoľová, Družstevná)

Horná Kráľová:660-680

Litánie:

Močenok: 14.30 hod. pobožnosť posv. ruženca, 15.00 hod. Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a litánie k Panne Márii

Horná Kráľová: 13.30 hod., 14.30 hod.

 

Dnes sa po sv. omšiach koná pravidelná zbierka pre potreby našej farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Vo farskom kostole v sakristii sú nájdené veci, ktoré sme našli v kostole Močenku. Budú tu dva týždne, prosíme majiteľov aby si ich prišli pozrieť a vziať. Po dvoch týždňoch budú veci posunuté charite.

Vyhodnotenie detskej súťaže – advent a Vianoce 2017 bude v piatok pri detskej sv. omši o 18.00 hod. vo Farskom kostole v Močenku. Prosíme prvoprijímajúce deti, aby sa na týchto večerných sv. omšiach zúčastňovali.

Sv. omša pre všetkých birmovancov a stretnutie birmovancov bude na budúci týždeň v sobotu 20.1.2018 pri večernej sv. omši o 18.30 hod. vo Farskom kostole v Močenku.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v Močenku – nedeľa 21.1.2018. Začne sa litániami za prvoprijímajúce deti o 15.00 hod. Poprosíme rodičov, aby sa aspoň jeden z nich tohto stretnutia zúčastnil. (Horná Kráľová stretnutie včas ohlásime)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – od 18. – 25. januára. V našej farnosti sa budeme modliť za jednotu kresťanov vo štvrtok 18.1.2018 pri sv. omši.

Aj v tento rok pokračujeme s pobožnosťami prvých sobôt a taktiež každú sobotu sa budeme modlievať Mariánske večeradlo. Začíname na prvú sobotu vždy o 6.00 hod. a iné soboty 6.10 hod.

Komunita Kráľovnej pokoja slávi tento rok 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bude v stredu 31.1.2018 sláviť sv. omšu v kaštieli Mons. J. Haľko, pomocný biskup bratislavský.

 

Farnosť Močenok Vás pozýva na IX. Farský ples, ktorý sa uskutoční 27.1.2018. (začiatok o 17.00 hod. sv. omša a o 19.00 hod. farský ples) Predaj lístkov bude 10.12.2017 po sv. omšiach v sakristii kostola v Močenku. Cena lístka je 30 Eur. Predaj lístkov rodina Kohútová, ul . Švábska – 0903711990.

 

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 17.6.2017 o 10.30 hod. a vyslúži ju Mons. Peter Brodek, generálny vikár diecézy.  

 

Rodina je viac a Farnosť Močenok Vás pozýva na pravidelné farské duchovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19.1.2018 t.j. v piatok s ThDr. Jurajom Sedláčkom, PhD., DiS. z Univerzitného centra sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne. Stretnutie začne sv. omšou vo Farskom kostole o 18.00 hod. a bude pokračovať prednáškou a besedou v Kláštore pri kostole. Vdp. ThDr. Juraj Sedláček PhD., pôsobí ako univerzitný kaplán v Trenčíne  dlhodobo sa venuje téme otcovstvo. Je autorom publikácií: Otcovstvo: Problém, alebo výzva? a Otcove rany. Srdečne ste pozvaní….

 

 

 

Spovedanie:

Okrem prvopiatkového týždňa spovedávame vždy pol hodinu pred každou svätou omšou.

V čase prvopiatkového týždňa spovedávame podľa rozpisu, ktorý je vždy vyvesený týždeň vopred na výveske v kostoloch, ako aj na internetovej stránke.

Prvopiatkový týždeň spovedáme nasledovne: 

Močenok: Pondelok: 17.00-18.00 hod.

Utorok: počas sv. omše a po jej skončení

Streda: 6.00-7.00 hod.

Štvrtok: počas sv. omše a po jej skončení

Piatok: 17.00 – vystavená Oltárna Sviatosť do 17.45 – prvopiatková pobožnosť – počas sv. omše, podľa potreby

Sobota: 6.00-7.00 hod.

 

Horná Kráľová:  Utorok: 16.00-17.00 hod.

Štvrtok: 16.00-17.00 hod. (dvaja kňazi)

Piatok : 16.00 – vystavená Oltárna Sviatosť do 16.45 – prvopiatková pobožnosť

 

Chorých a starých budeme spovedať v piatok od 8.00 hod. prosíme zapísať ich v sakristiách kostolov.

 

DD Milosrdný Samaritán v stredu 17.1.2018 od 14.00 hod.

DD Adventus  v piatok 6.1.2018 o 9.00 hod.

Penzión Orlík v piatok 19.1.2018 od 10.00 hod.

 

 

Ohlášky o sviatosti manželstva:

 

 


Služba lektorov:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

 

 

 

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Pondelok

15. január

18.00 1. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Kútny

Utorok

16. január

18.00 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Šuvada

Streda

17. január

7.00 1. čítanie

prosby

p. Révayová

p. Straňáková

Štvrtok

18. január

18.00 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

p. Révayová

Piatok

19. január

18.00 1. čítanie

prosby

deti

deti

Sobota

20. január

7.00

 

 

18.30

1. čítanie

prosby

 

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p.Straňáková

p.Nováková

 

 

p. Révayová

p. Bleho

birmovanec

Nedeľa

21. január

7.00

 

 

 

10.30

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p.Stachová

p. Nováková

 

p. Vereš

p. Horváthová

p. Šuvada

 

 

 

 

 

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie:

.
. Eur