Liturgický kalendár:

Pondelok:     Féria

Utorok:         Féria

Streda:          Ľ. spomienka sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Štvrtok:        Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

Piatok:          Ľ. spomienka sv. Václava, mučeníka – poďakovanie za úrodu

Sobota:         Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanielov

Nedeľa:        26. v cezročnom období

 

Úmysly svätých omší:

Sobota
22. september
 
7.00
10.00
15.00
15.30
18.30
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc r. Vorosová
Krsty
Za novomanželov Kristián a Magdaléna
Sobáš Pavol a Žaneta
+ starí rodičia Verešoví a Seléšioví
Močenok
Močenok
Močenok BK
Močenok
Močenok
Nedeľa

25. v Cezročnom období

23. september

7.00

8.30

9.30

10.30

15.00

 + Mária Odrášková, František, Jozef, Ladislav

+ Jozef a Helena Móry

+ Štefan Mitaš a rodičia (M)

Za farnosť a farníkov

Litánie k Panne Márii

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok

Pondelok

24. september

18.30  + Ján Boháč Močenok
Utorok

25. september

17.30

18.30

 + Michal a Františka Dúcoví (M)

+ Anna Gupková

Horná Kráľová

Močenok

Streda

26. september

7.00  + rodina Packová Močenok
Štvrtok

27. september

17.30

18.30

 + Štefan a Helena Malíkoví

+ Jozef Prvák

Horná Kráľová

Močenok

Piatok

28. september

 

10.30

17.30

18.30

    Na úmysel – penzión Orlík

+ Margita Nožičková

+ Michal a Anna, Michal a Jozefína

Močenok

Horná Kráľová

Močenok

 

Sobota

29. september

 

7.00

 

10.00

13.30

15.00 18.30

 + Tomáš, Július, Michal, Pavol, Miro, Kvetoslava a rodičia z oboch strán

Krsty

Sobáš Peter a Zuzana

Sobáš Boris a Ľubica

+ Jozef a Mária Kolenčíkoví, rodičia z oboch strán

Močenok

 

Močenok

Močenok

Močenok

Močenok

Nedeľa

26. v Cezročnom období

30. september

7.00

8.30

9.30

10.30

15.00

 + Júlia Lenická – 1. výročie

+ Ladislav a Anna Lenčéšoví a rodičia

+ Dezider a Alžbeta Lenčéšoví (M)

Za farnosť a farníkov

Litánie k Panne Márii

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok


KsK = kostol sv. Kríža, HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,

FARSKÉ OZNAMY:

 

Upratovanie kostola:  

Močenok: 247-315 (ul. Rokošova II.)

Horná Kráľová:  1-20

           

Litánie:

Močenok: 14.30 – posv. ruženec

                                15.00 – korunka Božieho Milosrdenstva

                                15.15 – Litánie k Panne Márii

 

Horná Kráľová: 13.30 hod., 14.30 hod.

 

 

Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné a veľmi pekné slávnosti Hodov v Hornej Kráľovej a Hodov Krížového kostola. Nech Vám Vašu námahu a obetu odmení dobrotivý Pán Boh.

 

piatok 28.9.2018 budeme spoločne ďakovať za tohtoročnú úrodu. Poprosíme Vás, aby ste si aj vy priniesli z Vašej úrody na požehnanie. Kto by chcel priniesť zo svojej úrody na výzdobu našich kostolov, môže tak urobiť do stredy. Svoju úrodu nech prinesie pred, alebo po sv. omši do sakristie kostola. Kostol sa bude zdobiť na poďakovanie vo štvrtok.

 

Pripomíname rodičom a deťom, že každý piatok počas školského roka sa stretávame v kostole na sv. omšiach pre deti, ktoré sú pre všetkých žiakov a deti.

 

Dňa 30.9.2018 nedeľa sa od 15.00 hod. uskutoční VI. ročník ŠARKANIÁDY. Bližšie informácie na plagátiku vo výveske a na internete.

 

Prosíme účastníkov púte do Prahy, Příbramy a Kutnej Hory, aby si všimli na výveske organizačné pokyny a v sakristii kostola aby si tieto pokyny zobrali. Odchod autobusu je v piatok ráno o 5.30 hod. spred Farského úradu v Močenku a 5.40 hod. spred Kostola v Hornej Kráľovej. Bližšie informácie na plagátiku, ktorý dostanete v sakristii.

          

 

 

 

Spovedanie:

Okrem prvopiatkového týždňa spovedávame vždy pol hodinu pred každou svätou omšou.

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod.

Utorok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod.

Streda: Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok: Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

18.30 hod. počas sv. omše – podľa potreby

Horná Kráľová: 9.00 hod. – podľa potreby

16.30 hod. – podľa potreby

Piatok: Horná Kráľová: 16.30 hod. Vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod.

prvopiatková pobožnosť

Močenok: 17.30 hod. Vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod.

prvopiatková pobožnosť

Spovedanie v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv.omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci -viď. oznamy

 

 

Ohlášky o sviatosti manželstva:

 

Sviatosť manželstva si vyslúžia:

 

V sobotu 29.9.2018 o 13.30 hod. vo Farskom kostole v Močenku

Peter Búš a Zuzana Jančovičová

 

V sobotu 29.9.2018 o 15.00 hod. vo Farskom kostole v Močenku

Boris Révay a Ľubica Rutová

 

Kto by vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.

 


Služba lektorov:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

 

 

Deň Svätá omša Čítanie Lektor

 

 


Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu.
Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie:

.
. Eur