Ochrana osobných údajov – viac na: https://gdpr.kbs.sk/

Zodpovedná osoba: 

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
dpo@kbs.sk

.

.
VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY

Podľa Všeobecného Nariadenia o ochrane osobných údajov, platného v EÚ od 25. mája 2018 môžeme výpis z matriky v zásade vydať iba takej osobe, ktorej sa príslušný výpis týka. Výpis môžeme vydať tiež jednému z rodičov maloletého dieťaťa v prípadem 1. sv. prijímania alebo birmovky.

Iným osobám môžeme výpis z matriky vydať iba na základe písomného splnomocnenia dotknutej osoby, ktorej sa výpis týka a to iba v zalepenej obálke na meno dotknutej osoby. Prevzatie obálky by mala splnomocnená osoba pri prevzatí podpísať.