Ako vybaviť...

Úradné záležitosti je najlepšie vybavovať cez týždeň v stredu po rannej svätej omši alebo v ostatné dni po večerných svätých omšiach.

V prípade neprítomnosti na farskom úrade, prosím, zatelefonujte na číslo farského úradu, ktoré je na internetovej stránke farnosti (TU) a aj na vchodových dverách farského úradu (číslo je prepojené na mobilný telefón, takže je stále dostupné).

Krsty budú bývať každú druhú sobotu v mesiaci o 9:00 hod. vo Farskom kostole sv. Klimenta. Predkrstná náuka bude bývať v termíne po dohode s kňazom pri zápise krstu.

Matrika

Záležitosti spojené s matrikou (krstné listy, výpisy, dohľadanie), prosím, ohláste vopred, najlepšie priamo telefonátom na číslo farského úradu, ktoré je na internetovej stránke farnosti (TU) a aj na vchodových dverách farského úradu (číslo je prepojené na mobilný telefón, takže je stále dostupné).

Zbierky

Sumy vyzbierné v zbierkach a dary od dobrodincov sú pravidelne zverejňované v oznamoch a na svätých omšiach v nedeľu.

Štatistika

Štatistika za rok 2016

 • Počet všetkých obyvateľov: 6318
  • Katolíci: 5987
  • Nekatolíci: 331
   • Kresťania: 39
   • Nekresťania: 292
 • Krsty spolu: 62
  • Krsty chlapci: —
  • Krsty dievčatá: —
 • Prvoprijímajúci: 57
 • Birmovka: 105
 • Sobáše: 27
 • Pohreby spolu: 68
  • Pohreby muži: —
  • Pohreby ženy: —
  • Pohreby zaopatrení: —
  • Pohreby nezaopatrení: —