Cirkev na Slovensku začala koncom deväťdesiatich rokov budovať hlavne v mestách tzv.pastoračné centrá.

Sú to priestory na stretávanie sa a vytváranie spoločenstiev detí, mládeže, rodín, dospelých i seniorov, ako aj na modlitbu, charitatívnu činnosť, prípravu k sviatostiam, prednášky, poučenia, stretnutia s kňazom, duchovné obnovy, formáciu animátorov a na všetko, čo by podporilo duchovný život veriacich vo farnosti a prinieslo impulzy novej evanjelizácie.
Súčasťou pastoračných centier sú herne na spôsob saleziánskych oratórií, kde deti a mládež môžu vhodných spôsobom využívať svoj voľný čas. Známe sú tiež univerzitné pastoračné centrá, ktoré vznikajú pri vysokých školách pre študentov.

Nakoľko je naša farnosť pomerne veľká a má k dispozícii vhodné priestory, od 1. júla 2005 bolo zriadené Pastoračné centrum Farnosti Močenok (PCFM). PCFM sídli v Kláštore v Močenku (budova farnosti, v ktorej sídli aj kultúrne stredisko).
Na čele PCFM stojí správca farnosti, pastoračné centrum je zložkou farnosti a vo svojej činnosti kladie dôraz, aby sa prezentovala zdravá náuka Katolíckej Cirkvi a aby boli členovia spoločenstiev slobode uvádzaní do jej bohatstva, a tak formovaní k odovzdávaniu viery druhým.

Priestory PCFM už aktívne využíva detské, mládežnícke a modlitbové spoločenstvo, kresťanská filatélia, klub kresťanských dôchodcov a rodinné spoločenstvo.
Do priestorov PCFM však srdečne pozývame všetkých veriacich a aj ostatné spoločenstvá vo farnosti.
Súčasťou PCFM je aj Kaplnka sv. Gorazda, ktorá je k dispozícii pre osobnú, či spoločnú modlitbu.

Vyberte si z podsekcií:

Hokejbalová liga Močenok

Hokejbalovú ligu organizuje a zabezpečuje občianske združenie BENESCO. Všetky informácie,...

Čítajte viac...