Packa Vojtech, Mons., ThDr.

nar. 4.2.1921v Močenku, ord. 31.3.1945; kap. 1945 Pobedim, 1946 Topoľčany, 1947 Banská Štiavnica, 1948 Trnava-sv.Mikuláša; adm. 1952 Trnava-sv.Mikuláša, 1953 dekan; adm. 1959 Nové Mesto nad Váhom, 1962 Horné Trhovište, 1978 Šurany, 1984 Hosťovce; far. 1990 Šurany, dekan; docent CMBF; 1991 úradný žalobca; 1.9.1997 n.o. Piešťany; + 30.1.2002, pochovaný v Močenku

 

 

Páter Štefan Sysel

nar. 16.2.1927 v Močenku, + 7.11.1998

 

 

Rábek František, Mons. (VO)

nar. 17.2.1949 v Sládečkovciach, ord. 17.6.1972 v nitrianskej diecéze, cons.27.7.1991; kap. Bošany; adm. 1979 Nitra-Kalvária, 1989 Čierne pri Čadci; generálny vikár nitrianskej diecézy februára 1990 Nitra; menovaný za pomocného biskupa13.7.1991; predseda prípravného výboru pre Veľké Jubileum roku 2000; predsedom Komisie KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru; menovaný za prvého vojenského ordinára na Slovensku 20.1.2003; vojenský ordinár Ba

 

 

prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD.

Osobnosť profesora Ivana Kútneho, nášho významného rodáka, je veľmi dobre známa v akademickej obci nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Svoje štúdiá absolvoval na filozofickej a teologickej fakulte v Ríme. Postgraduálne štúdium v oblasti teológie a etiky zvŕšil v roku 1993 na Akadémii Alfonsiana v Ríme. Je uznávaný morálny teológ, ktorý prednáša na viacerých slovenských univerzitách a vo svojom odbore vydal niekoľko vedeckých publikácií. 13. júna 2005 vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič Ivana Kútneho za profesora. Profesor Kútny sa hrdno hlási k svojmu rodisku a pravidelne navštevuje najvýznamnejšie podujatia obce.

 

 

ThDr. Igor Hanko

 

Gorazd Kohút SVD