Kaplnka sv. Urbana

Z polovice 18. storočia pochádza ďalšia historická pamiatka – baroková Kaplnka sv. Urbana, ktorú postavili uprostred viníc. Jej vznik možno datovať rokmi 1748 – 1750. V zachovanej farskej matrike je o tom presný záznam: „V roku 1748 zaobstaral močenský sedliak, majiteľ štvrtiny usadlosti, Ján Bleho vlastným nákladom kaplnku uprostred viníc, ktorej základný kameň položil dňa 8. mája. Ceremónie odbavil v uvedenú stredu najdôst. Pán Ignác Holzpeck, nitriansky kanonik – ceremonár. Túto kaplnku dokončili v roku 1750 na deň sv. Urbana, pápeža a mučeníka. Požehnal ju vdp. Andrej Toth, farár v Jarku.“
Umiestnenie kaplnky nie je náhodné, veď sv. Urban je patrónom vinohradníkov. Na jeho sviatok (25. mája) sa tu už tradične koná svätá omša. Po nej sa veriaci modlia za dobrú úrodu a za požehnanie námahy, ktorú vynakladajú pri práci na poliach a vo viniciach.
Kaplnka bola naposledy zrenovovaná v roku 2001, náklady sa hradili sa z rozpočtu obce a zo zbierok veriacich.

.
.

Kalvária

Takmer vo všetkých mestách a dedinách (ba v niektorých prípadoch aj v malých osadách) na Slovensku sú na pamiatku Ježiša Krista postavené kalvárie, ktoré majú starší či novší pôvod a ktoré sú obľúbeným miestom veriacich. Nie inak je tomu aj v Močenku. Tunajšia Kalvária má dnes už viac ako stopäťdesiat rokov.
Leží na miernej vyvýšenine, tam, kde bol pôvodný farský kostol a pravdepodobne aj prvý kostolík z 9. storočia, ktorý bol už viackrát spomenutý.
O vznik Kalvárie sa zaslúžil farár Jozef Ščasný. Postavili ju v roku 1852. Tvorí ju 14 kaplniek s vyobrazením krížovej cesty a Kaplnka Božieho hrobu, pred ktorou sú tri kríže s plastikami, znázorňujúcu známu scénu ukrižovania. Pôvodná výzdoba kaplniek sa nezachovala, sú v nich novšie maľby, ktorých autorom je miestny výtvarník Ján Stacho.

.
.

Kláštor

Imrich Bende, ktorý bol nitrianskym biskupom v rokoch 1893 – 1911, oslavoval 8. septembra 1897 svoju zlatú sv. omšu. Pri tejto príležitosti prispel rozhodujúcou sumou 80 000 zlatých na stavbu kláštora pre Milosrdné sestry sv. Vincenta a dievčenskú školu. Pôvod budovy jasne určuje nápis na jej priečelí: „Postavili r. 1897 náboženskej a vlasteneckej výchove Imrich Bende, nitriansky biskup a močenskí katolíci.“
Sestry tu okrem školy pre dievčatá otvorili aj tzv. úvodu či detskú opatrovňu, čo bolo vlastne predškolské zariadenie podobné dnešnej škôlke.
Po nástupe k moci komunistická vláda znárodňovala aj cirkevný majetok. V rámci tohto procesu museli roku 1950 sestry budovu kláštora a školy nedobrovoľne opustiť. Obecné orgány tu zriadili materskú školu a školskú jedáleň.
V roku 1987 sa do priestorov kláštora presťahovalo kultúrne stredisko a obecná knižnica. Koncom 90. rokov 20. storočia bola budova v rámci reštitúcií prinavrátená farskému úradu v Močenku. V súčasnosti tu okrem miestneho kultúrneho strediska a knižnice sídli aj Pastoračné centrum.
Pozoruhodnou pamiatkou je okrem samotnej budovy aj kaplnka sv. Gorazda, ktorá sa – obnovená – nachádza na svojom pôvodnom mieste na poschodí.