Vyberte si z podsekcií:

Krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupom do života...

Čítajte viac...

Birmovanie

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok...

Čítajte viac...

Eucharistia

Najvznešenejšou sviatosťou je najsvätejšia Eucharistia, v ktorej sám Kristus Pán...

Čítajte viac...

Sviatosť pokánia – a odpustky

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia,...

Čítajte viac...

Pomazanie chorých

Choroba a utrpenie vždy patrili k najvážnejším problémom, ktoré podrobujú...

Čítajte viac...

Kňazstvo

Ordináciou (vysviackou) je prijímateľ tejto sviatosti začlenený medzi kňazov a biskupov,...

Čítajte viac...

Manželstvo

Je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek...

Čítajte viac...

V prípade otázok nás pokojne kontaktujte.

Neváhajte si pozrieť aj galériu fotografií alebo najnovšie aktuality.