Kostol je moderné architektonické dielo. Základný kameň kostola posvätil Svätý Otec Ján Pavol II. 30. apríla 1990 vo Vajnoroch. Výstavba začala 13. októbra 1990 abola ukončená v auguste 1994.

Rozloha kostola je 650 m2, maximálna kapacita 1 050 miest, z toho 260 miest na sedenie v hlavnej chrámovej lodi a 120 na chóre.
Kostolná veţa má tvar písmena M, ktoré vystihuje meno patrónky kostola. Kríţ upevnený na veţi je vysoký 7,5 m. Vo veţi sú umiestnené tri zvony: Sv. Štefan – 300 kg, tón C2, Sv. Gorazd – 220 kg, tón D2, Cor Jesu (Srdce Jeţišovo) – 105 kg, tón F2, ktoré boli vyrobené v dielni majstra Josefa Dytrycha v Brodek u Přerova.
Oltár, kazateľnica a krstiteľnica sú z carrarského mramoru a pochádzajú z dielne nitrianskej firmy ASFA.
Na stene za oltárom je umiestnená socha patrónky kostola Panny Márie. Je vyrobená z lipového dreva. Autorom je PaedDr. Miroslav Polák, ktorý zhotovil aj 14 zastavení kríţovej cesty.
Organ vyrobila talianska firma GEM, jeho cena bola 226 tisíc Sk.
V hlavnej lodi je v 4 radoch umiestnených 42 lavíc, ktoré boli vyrobené v dielni domáceho stolárskeho majstra Jána Ferenceiho. Dvere z dubového dreva pochádzajú z dielne domáceho majstra stolára Ľudovíta Valentu.
Rozpočet na výstavbu kostola bol vyčíslený na 12 mil. Sk, skutočné náklady vďaka brigádnicky vykonávaným prácam a sponzorom boli 6 530 000,- Sk.

Screen Shot 2015-12-06 at 22.34.23

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ a omnoho viac bližších informácií: Kronika kostola – http://www.hornakralova.sk/Dokumenty/ZFarskehoZivota/Kronika%20kostola%201994-2004.pdf  [6.6.2015]