Liturgický kalendár:

Pondelok:                 Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – cirkevne prikázaný sviatok

Utorok:                      Féria

Streda:                      Féria

Štvrtok:                     Féria

Piatok:                      Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice

Sobota:                     Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa:                     3. adventná nedeľa – nedeľa Gaudete

 

Úmysly svätých omší:

 

Nedeľa 

 2. ADVENTNÁ NEDEĽA

8. december

 

7.00

8.30

9.30

10.30

14.30

+ Alžbeta a Dezider Lenčéšoví, Veronika a Eugen Horňákoví a ich deti

+ Štefan a Mária Hradskí

+ Daniela Tóthová (M)

Za farnosť a farníkov 

Pobožnosť k Panne Márii

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok

Pondelok

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

9. december

7.00

8.00

17.00

18.00

Za ružencové spoločenstvo p. Vörösovej

+ Eva a Rafael Lenickí (M)

+ Ambróz a Matilda Lenčéšoví a deti

+ Rudolf a a Mária Kompasoví

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Utorok

10. december

18.00 + rodina Olšovská a Sabová Močenok

Streda 

11. december

6.00

14.00

Za ružencové spoločenstvo p. Habdáka a p.Habdákovej

+ Anna Vorosová – pohrebná

Močenok

HC Močenok

Štvrtok

12. december

14.00

18.00

+ Imrich Straňák – pohrebná

+ rodičia Odráškoví a Jaroslav Szabo

HC Močenok

Močenok

Piatok

13. december

11.00

17.00

18.00

Na úmysel – penzión Orlík

+ Helena a Vojtech Švondroví, Adam a rodičia

+ Jozef, Marián a rodičia

Močenok

Horná Kráľová

Močenok

Sobota

14. december

6.00

10.00

18.30

+ Jaroslav a Klára

Krsty

+ Mária Kondrótová – 1. výročie

Močenok

Močenok

Močenok

Nedeľa 

 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

15. december

 

7.00

8.30

9.30

10.30

14.30

+ Vojtech Vereš, Vilma Stanková

+ Alžbeta Blehová

+ Gabriel a Apolónia Lenčéšoví (M)

Za farnosť a farníkov 

Pobožnosť k Panne Márii

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok

KsK = kostol sv. Kríža, HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Upratovanie kostola:

Močenok: 1728 – 1804  (ul. Biskupa Majera, Nad Ihriskom, Športová)

v sobotu po rorátnej sv. omši o 6.30 hod. !

Horná Kráľová:  700 – 720

           

Litánie:

Močenok:         

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – korunka k Božiemu Milosrdenstvu

15.15 hod. – Litánie k Panne Márii 

 

Horná Kráľová:   13.30; 14.30 hod.

 


                                                       

Od pondelku 2.12.2019, prosíme lektorov a všetkých ktorí chcú čítať vo Farskom  kostole v Močenku, aby sa zapísali v sakristii na mesiace január, február a marec.

 

Zimné kántrové dni – streda, piatok a sobota. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

Počas adventného obdobia sa modlíme radostné tajomstvá posvätného ruženca a po sv. omši v nedeľu sa spoločne pomodlíme modlitbu Anjel Pána, namiesto Svätý Michal archanjel.
V týždni sa modlíme po sv. omši Svätý Michal archanjel.

 

Oznamujeme záujemcom, že XI. Ročník Farského plesu sa uskutoční 25.1.2020. Cena lístka je 35 Eur. Lístky si môžete kúpiť u rodiny Kohútovej na ulici Švábskej. Bližšie informácie sú na plagáte a na stránke farnosti.

 

Vianočná svätá spoveď

Sv. spoveď pred vianočnými sviatkami vo Farnosti sv. Klimenta v Močenku bude 21.12.2019 v Močenku od 9.00 -11.30 hod. a 14.00 – 15.30 hod., Horná Kráľová 9.00 -11.30 hod.
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť, nájdite si čas na sv. spoveď, príďte na sv. spoveď a tak sa pripravme na sviatky Narodenia Božieho Syna, ako veriaci ľudia.

 

Vianočná taška sv. Vincenta

Mnohí ste sa pýtali, či je možné konkrétne pomôcť aj rodinám našej farnosti, ktoré sú sociálne slabšie. S veľmi zaujímavou adventnou aktivitou prichádza Vincentská rodina – Vianočná taška sv. Vincenta. V kostole na stolíku, vzadu je igelitová taška, kto chce konkrétne pomôcť rodinám v našej farnosti, môže si ju vziať a kúpiť nejakú konkrétnu vec (múka – polohrubá, cestoviny, konzervy, paštéty, olej, ovocie) tašku s nákupom priniesť do kostola pred oltár Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a pred Vianocami Vincentská rodina tieto tašky roznesie konkrétnym rodinám našej farnosti, aby im pomohli pred sviatkami.

 

Dobrá novina

V tomto roku sa bude konať už 25. ročník koledníckej akcie spojenej so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách pod názvom Dobrá novina. Rodiny, ktoré chcú aj tento rok prijať koledníkov Dobrej noviny, sa môžu zapísať na papier a vhodiť do škatule s názvom Dobrá novina, ktorá sa nachádza vzadu v kostole. Koledovať sa bude na sviatok sv. Štefana 26. decembra 2019 od 13.hod. Zbierka bude v tomto roku určená pre dlhoročnú partnerskú krajinu Dobrej noviny kenskú Turkanu a bude venovaná na zásobovanie dodávok pitnej vody, vzdelávania dospelých a mnohých sociálnych projektov.

 

 

 

Spovedanie:

Okrem prvopiatkového týždňa spovedávame vždy pol hodinu pred každou svätou omšou.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:    Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše -podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi) (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:     Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

Spovedanie v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv.omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

 

Ohlášky o sviatosti manželstva:

 

 

Služba lektorov:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

 

 

Deň Svätá omša Čítanie Lektor

Nedeľa

2. adventá nedeľa

8. december

 

7.00 hod.

 

 

 

10.30 hod.

 

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Kútna

p. Horváthová

Pondelok 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

9. december

7.00 hod.

 

 

 

18.00 hod.

 

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Vereš

p. Kollárová

p. Nováková

 

p. Vörösová

p. Kútna

p. Kútny

Utorok

10. december

18.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Kollárová

Streda

11. december

6.00 hod.

RORÁTY

1. čítanie

prosby

p. Révayová

p. Straňáková

Štvrtok

12. december

18.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Balážiová

p. Bleho

Piatok

13. december

18.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

Deti

Deti

Sobota

14. december

6.00 hod.

RORÁTY

 

18.30 hod.

 

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Balážiová

p. Straňáková

 

p. Révayová

p. Sklenárová

p. Holubjak

Nedeľa

3. adventá nedeľa

15. december

 

7.00 hod.

 

 

 

10.30 hod.

 

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Nováková

 

p. Horňáková

p. Hanková

p. Vereš

 

 


Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu.
Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie:

.
. Eur