Liturgický kalendár:

Pondelok:     Féria

Utorok:          Féria

Streda:          Féria

Štvrtok:         Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice

Piatok:          Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sobota:         Féria

Nedeľa:        3. adventná nedeľa – Nedeľa Gaudete

 

Úmysly svätých omší:

2.Adventná nedeľa

9. december

7.00

8.30

9.30

10.30

15.00

+ Mária Eisellová. rod. Dančiová, Sabová, Šimková

+ Jaroslav Lenčéš

+ Štefan a Alžbeta Sklenároví (M)

Za farnosť a farníkov

Duchovná obnova

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok

Pondelok

10. december

 

18.00

 

+ Štefan a Katarína Lenčéšoví

 

Močenok

Utorok

11. december

17.00

18.00

+ Ľudovít a Anna Danóci (M)

+ Vincent a Helena Lenčéšoví

Horná Kráľová

Močenok

Streda

12. december

6.00

 

Poďakovanie za 15 rokov kňazstva – Ľubomír

 

Močenok

 

Štvrtok

13. december

8.00

17.00

18.00

Spoveď starých a chorých po domoch

+ Eugen, Mária, Katarína a Jozef

+ Jozef Díčer a rodičia

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Piatok

14. december

 

8.00

10.30

17.00

18.00

Spoveď starých a chorých po domoch

Na úmysel – penzión Orlík

+ Ladislav Bihári

+ Jozefína a Vojtech Straňákoví, rodičia z oboch strán

Močenok

Močenok

Horná Kráľová

Močenok

Sobota

15. december

6.00

10.00

18.30

+ Juraj a Mária Gupkoví

Krsty

Jaroslav Sabo, Katarína Odrášková – 1. výročie

Močenok

Močenok

Močenok

3. Adventná nedeľa – Gaudete

16. december

7.00

8.30

9.30

10.30

15.00

+ Mária a Ernest Blehoví, st. rodičia Pospíšoví a Blehoví, Margita a Ján Hippoví

+ Štefan Švondra a rodičia

+ Gabriel Lenčéš (M)

Za farnosť a farníkov

Duchovná obnova

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok


KsK = kostol sv. Kríža, HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,

FARSKÉ OZNAMY:

 

Upratovanie kostola:

Močenok: 1203 – 1330 (ul. Nitrianska)
Horná Kráľová: 220 – 240

           

Litánie:

Močenok: 15.00 hod. – korunka k Božiemu Milosrdenstvu
15.15 hod. pôvod a cieľ Združenia zázračnej medaily – prezentácia
Prednáška: ako prispieva ZZM pri pastorácii rodín, návštevou putovnej
Kaplnky
Svedectvo
Adorácia s modlitbou rozjímavého posvätného ruženca
Zasvätenie sa Panne Márii

Horná Kráľová: 13.30, 14.30 hod.

 

V tomto roku sa bude konať už 24. ročník koledníckej akcie spojenej so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách pod názvom Dobrá novina. Rodiny, ktoré chcú aj tento rok prijať koledníkov Dobrej noviny, sa môžu zapísať na papier a vhodiť do škatule s názvom Dobrá novina, ktorá sa nachádza vzadu v kostole. Koledovať sa bude na sviatok sv. Štefana 26. decembra od 13.h.

 

Chorých a starých pred Vianočnými sviatkami budeme spovedať v tomto týždni 13.12.2018 (štvrtok) v Hornej Kráľovej a 14. 12.2018 (piatok) v Močenku. Je potrebné ich zapísať v sakristii kostola. Spovedať budeme od 8.00 hod.

 

Tento týždeň v stredu a v sobotu máme rorátnu sv. omšu o 6.00 hod. ráno.

 

Na budúcu nedeľu 16.12.2018 bude večer o 19.00 hod. adventný koncert vo Farskom kostole sv. Klimenta v Močenku. Vystupovať bude Univerzitný zbor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Colegium cantorum v Nitre. Srdečne Vás všetkých pozývame.

 

V tomto týždni začíname spovedať vo farnostiach nášho dekanátu. Preto vás prosíme, aby ste veci ktoré potrebujete vybaviť na Farskom úrade vybavovali po sv. omšiach, vtedy nás tu určite nájdete.

 

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 22.12.2018 – sobota. Prosíme vás, aby ste využili tento čas na sv. spoveď pred Vianočnými sviatkami, nakoľko my už budeme spovedať počas adventného obdobia vo farnostiach nášho dekanátu a nebude toľko času spovedať v našej farnosti.

 

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre ďakuje za milodary – ich poďakovanie a prianie je na výveske.

 

Na budúcu nedeľu 16.12.2018 bude pravidelná zbierka pre potreby našej farnosti, všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pripomíname rodičom a deťom, že každý piatok počas školského roka sa stretávame v kostole na sv. omšiach pre deti, ktoré sú pre všetkých žiakov a deti.

   

 

 

 

Spovedanie:

Okrem prvopiatkového týždňa spovedávame vždy pol hodinu pred každou svätou omšou.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod.

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod. 

                 Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod.

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:    Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše -podľa potreby

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi)

Piatok:   Močenok: 17.30 hod. Vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                Horná Kráľová: 16.30 hod. Vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

Spovedanie v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv.omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

 

Ohlášky o sviatosti manželstva:

 

 

Služba lektorov:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

 

 

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
2. Adventná nedeľa

 

9. december

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Kútna

p. Kútny

p. Horváthová

Pondelok 

10.december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Šuvada

p. Lenčéšová H.

Utorok

11. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balažiová

p. Hanková

Streda

12.december

6.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Révayová

p. Straňáková

Štvrtok

13.december

 

18.00 hod.

1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Bleho

Piatok

14.december

 

18.00 hod.

1. čítanie

prosby

Z. Škopková

deti

 

Sobota

15.december

 

6.00 hod.

 

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Révayová

p. Bleho

p. Holubjak

3. Adventná nedeľa – Gaudete

16. december

 

 

7.00 hod.

 

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Nováková

 

p. Horňáková

p. Balažiová

p. Kútny

 

 


Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu.
Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie:

.
. Eur