Liturgický kalendár:

Pondelok:            Féria

Utorok:                  Spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Streda:                  Féria

Štvrtok:                 Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Piatok:                  Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

Sobota:                 Ľ. spomienka Panny Márie

Nedeľa:                 29. v cezročnom období – misijná nedeľa

 

Úmysly svätých omší:

 

Nedeľa 

28. v cezročnom období

13. október

7.00

8.30

9.30

10.30

14.30

Poďakovanie za 4. výročie manželstva Peter a Stanislava

Poďakovanie za 80 rokov života Štefan Malík

+ Ján Révay (M)

Za farnosť a farníkov

Ružencová pobožnosť

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok

Pondelok

14. október

14.30

18.30

+ Július Kolenčík – pohrebná

+ Helena a Vojtech Lenický

HC Močenok

Močenok

Utorok

15. október

17.30

18.30

+ Gejza a Emília Lenčéšoví (M)

+ Jozef Šimko – 1. výročie

Horná Kráľová

Močenok

Streda 

16. október

6.30

15.00

+ Ján Mesároš a syn Ján

Na úmysel – Milosrdný Samaritán

Močenok

Močenok

Štvrtok

17. október

17.30

18.30

+ Vojtech, Mária a Jozef Straňákoví

+ Štefan Český

Horná Kráľová

Močenok

Piatok

18. október

11.00

17.30

18.30

Na úmysel – penzión Orlík

+ František Straňák

+ rodina Lovásová a Šmátralová

Močenok

Horná Kráľová

Močenok

Sobota

19. október

7.00

10.00

15.30

18.30

Poďakovanie za 50 rokov manželstva Malíkoví

Krsty

Sobáš Jozef a Jarmila

+ Jozef, Mária, Ernest, Štefan, Jozef a Margita

Močenok

Močenok

Močenok

Močenok

Nedeľa 

29. v cezročnom období

20. október

7.00

8.30

9.30

10.30

14.30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a vnučku Janku

+ František Lenický

+ Viktor a Mária Lenčéšoví a rodičia (M)

Za farnosť a farníkov

Ružencová pobožnosť

Močenok

Horná Kráľová

Horná Kráľová

Močenok

Močenok

KsK = kostol sv. Kríža, HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Upratovanie kostola:

Močenok: 1021 – 1087  (Borzagoš)

v sobotu po rannej sv. omši o 7.30 hod. !

Horná Kráľová:  540 – 560

           

Litánie:

Močenok:         

14.30 hod. – posvätný ruženec + meditácie

15.00 hod. – korunka k Božiemu Milosrdenstvu

 

Horná Kráľová:    13.30 hod., 14.30 hod.

 


                                                       

Dnes v nedeľu 13.10.2019 je v našej farnosti zbierka pre potreby našej farnosti. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Poprosím pútnikov do Francúzska, informatívne stretnutie pútnikov bude dnes v nedeľu 13.10.2019 popoludní po skončení ružencovej pobožnosti cca. 15.15 hod.

 

Je mesiac október, ktorý je zasvätený Panne Márii a modlitbe sv. ruženca.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov
2. k modlitbe je treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

My sa budeme modlievať posvätný ruženec 45 min. pred začiatkom sv. omše.

V Hornej Kráľovej sa bude modliť posvätný ruženec:
Pondelok, utorok a stredu – maďarsky
Štvrtok, piatok a sobotu – slovensky
V piatok pozývame všetkých rodičov, deti a starých rodičov – budú sa predmodlievať deti.

 

SSV oznamuje svojim členom, že Svätovojtešské kalendáre na rok 2020, podielovú knihu a knihu modlitieb si môžu prevziať v knižnici – kláštor, každý pracovný deň v čase od 10 – 18 hod. Členský poplatok na rok 2021 je 8 Eur.

 

Budúca nedeľa 20.10.2019 je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovenku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Dňa 9.11.2019 t.j. v sobotu sa uskutoční jednodňová púť do Čenstochovej. Cena je 50 Eur aj s poistením. Pôjde sa v piatok o 00.00 hod. a o 7.00 hod. bude program celodenný v Čenstochovej. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii kostola.

 

 

 

Spovedanie:

Okrem prvopiatkového týždňa spovedávame vždy pol hodinu pred každou svätou omšou.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:    Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše -podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi) (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:     Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

Spovedanie v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv.omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

 

Ohlášky o sviatosti manželstva:

Sviatosť manželstva si vyslúžia

      v sobotu 19.10.2019 o 15.30 hod. vo Farskom kostole sv. Klimenta v Močenku

     Jozef Suchý a Jarmila Danková

Kto by vedel o nejakej manželsko – právnej prekážke nech to ohlási na Farskom úrade.

 

Služba lektorov:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

 

 

Deň Svätá omša Čítanie Lektor

Nedeľa

28. v cezročnom období

13. október

 

7.00 hod.

 

 

 

10.30 hod.

 

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

S. Lenčéšová

H. Lenčéšová

L. Lenčéšová

 

p. Hanková

p. Kútna

p. Horváthová

Pondelok 

14. október

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Balážiová

Utorok

15. október

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Nováková

Streda

16. október

6.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Révayová

p. Straňáková

Štvrtok

17. október

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Bleho

Piatok

18. október

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

Deti

Deti

Sobota

19. október

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Révayová

p. Bleho

p. Holubjak

Nedeľa

29. v cezročnom období

20. október

 

7.00 hod.

 

 

 

10.30 hod.

 

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Horňáková

p. Hanková

p. Kútna

 

 


Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu.
Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie:

.
. Eur