Zobrazujú sa Vá aktuality Farnosti Močenok – web stránka. Sem kliknite pre prehliadanie aktualít z Facebooku Pastoračného centra Močenok.

Úplné odpustky

Pápež František od 8. decembra 2020 vyhlásil Rok svätého Jozefa. Pri tejto výnimočnej príležitosti máme možnosť získať úplné odpustky za určitých vopred stanovených podmienok.   Kedy je možné odpustky získať? Kedykoľvek od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Aké sú nevyhnutné podmienky na získanie odpustkov? Tieto tri podmienky je nevyhnutné splniť ešte predtým, ako chceme…

Details

„Štyridsať dní….“ – Pôstna výzva

„Štyridsať dní….“ – Pôstna výzva   Drahí bratia a sestry, vstupujeme do milostivého pôstneho obdobia. Štyridsať dní, ktoré budeme prežívať, nemôžu byť chápané len v matematickom zmysle. Táto časť liturgického roka má výraznú aktuálnosť, ako o tom svedčí aj Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021, ktoré má ústrednú myšlienku: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20,…

Details

Nedeľa Božieho slova – Domáca liturgia

Svätý Otec František v roku 2019 apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa pravidelne slávi v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“. Pred Nedeľou Božieho slova Katolícke biblické dielo (KBD) zverejnilo domácu liturgiu prejavenia úcty Biblii. „V zmysle Nóty o Nedeli Božieho Slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a…

Details

Obnova historického organa vo farskom kostole pokračuje

V roku 2020 mohla močenská farnosť pokračovať v obnove dvojmanualového organa z dielne Pažických. Obnova historického organa z roku 1790 sa začala pred dvomi rokmi a v roku 2020 ju sumou 20 tisíc eur podporilo Ministerstvo kultúry SR schválením dotácie v programe Obnovme si svoj dom. Odborníci na opravu píšťalových organov z firmy ORGUES atelier pokračovali…

Details

Pripojte sa k modlitbe: Požehnanie relikviou Kristovej krvi z lietadla

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy, aby sa veriaci mohli duchovne…

Details

Výzva nitrianskeho biskupa k modlitbe za odvrátenie pandémie „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“

Drahí bratia a sestry!   Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentický viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Aj po sviatočných dňoch…

Details

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet

Počas vianočných sviatkov si budete môcť pozrieť priame prenosy sv. omší aj na internetovej stránke obce Močenok. Spustenie priameho prenosu –  bude aktivované 10 min. pred začiatok sv. omše.   Stačí kliknúť na odkaz, ktorý bude uverejnený na stránke: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce   PREHĽAD PRIAMYCH PRENOSOV SV. OMŠÍ V TELEVÍZII MOČENOK Z KOSTOLA SV. KLIMENTA POČAS VIANOC 24.…

Details