Zobrazujú sa Vá aktuality Farnosti Močenok – web stránka. Sem kliknite pre prehliadanie aktualít z Facebooku Pastoračného centra Močenok.

Gorazdov Močenok 2020 – program

XXVIII. ROČNÍK CELONÁRODNÉHO FESTIVALU KRESŤANSKÉHO DIVADLA GORAZDOV MOČENOK

Milí priatelia,

aj napriek súčasnej situácii s COVID-19 vás chceme informovať, že sa v dňoch 26. júla 2020 – 02. augusta 2020 uskutoční
XXVIII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdovho Močenku 2020.

Details

Slúženie sv. omší od 3. júna 2020 – usmernenie hl. hygienika SR

S účinnosťou od 3. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti…

Details

Novéna o príhovor sv. Korony – patrónky proti epidémiám

SVÄTÁ KORONA

Svätá KORONA sa uctieva v Katolíckej cirkvi ako mučenica. Žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, stála verne po jeho boku a poskytovala mu útechu a bezpečie. Aj sama zostala verná. Za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor. Jej pamiatka sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice. Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám aepidémiám. Touto novénou sa chceme pridať k tejto tradícii a prosiť o jej príhovor a Božiu ochranu pred chorobou a smrťou.

Details