Zobrazujú sa Vá aktuality Farnosti Močenok – web stránka. Sem kliknite pre prehliadanie aktualít z Facebooku Pastoračného centra Močenok.

„Štyridsať dní….“ – Pôstna výzva

„Štyridsať dní….“ – Pôstna výzva   Drahí bratia a sestry, vstupujeme do milostivého pôstneho obdobia. Štyridsať dní, ktoré budeme prežívať, nemôžu byť chápané len v matematickom zmysle. Táto časť liturgického roka má výraznú aktuálnosť, ako o tom svedčí aj Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021, ktoré má ústrednú myšlienku: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20,…

Details

Nedeľa Božieho slova – Domáca liturgia

Svätý Otec František v roku 2019 apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa pravidelne slávi v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“. Pred Nedeľou Božieho slova Katolícke biblické dielo (KBD) zverejnilo domácu liturgiu prejavenia úcty Biblii. „V zmysle Nóty o Nedeli Božieho Slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a…

Details

Obnova historického organa vo farskom kostole pokračuje

V roku 2020 mohla močenská farnosť pokračovať v obnove dvojmanualového organa z dielne Pažických. Obnova historického organa z roku 1790 sa začala pred dvomi rokmi a v roku 2020 ju sumou 20 tisíc eur podporilo Ministerstvo kultúry SR schválením dotácie v programe Obnovme si svoj dom. Odborníci na opravu píšťalových organov z firmy ORGUES atelier pokračovali…

Details

Pripojte sa k modlitbe: Požehnanie relikviou Kristovej krvi z lietadla

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy, aby sa veriaci mohli duchovne…

Details

Výzva nitrianskeho biskupa k modlitbe za odvrátenie pandémie „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“

Drahí bratia a sestry!   Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentický viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Aj po sviatočných dňoch…

Details

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet

Počas vianočných sviatkov si budete môcť pozrieť priame prenosy sv. omší aj na internetovej stránke obce Močenok. Spustenie priameho prenosu –  bude aktivované 10 min. pred začiatok sv. omše.   Stačí kliknúť na odkaz, ktorý bude uverejnený na stránke: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce   PREHĽAD PRIAMYCH PRENOSOV SV. OMŠÍ V TELEVÍZII MOČENOK Z KOSTOLA SV. KLIMENTA POČAS VIANOC 24.…

Details

SPRÍSNENIE OPATRENÍ PRE SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB V NITRIANSKEJ DIECÉZE – INFORMÁCIA

Na základe aktuálnych oznámení RÚVZ Nitra a RÚVZ Trenčín oznamujeme, že v Nitrianskej diecéze z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie platia pre konanie bohoslužieb až do odvolania nasledovné sprísnené opatrenia: – pre dekanáty a farnosti v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 47  z 18. decembra 2020, ktorá…

Details

Prianie sv. otca

  „Chcel by som všetkých povzbudiť „pridať do kroku“ smerom k Vianociam, tým pravým, čiže k narodeniu Ježiša Krista. Tento rok nás čakajú obmedzenia a ťažkosti, ale myslime na Vianoce Panny Márie a sv. Jozefa: nemali na ružiach ustlané! Koľké ťažkosti mali! Koľké starosti! A predsa viera, nádej a láska ich viedli a podopierali. Nech…

Details