Zobrazujú sa Vá aktuality Farnosti Močenok – web stránka. Sem kliknite pre prehliadanie aktualít z Facebooku Pastoračného centra Močenok.

Príležitostná pečiatka a korešponednčný lístok – arcibiskup Nécsey

V piatok 15.6.2018 pri večernej sv. omši bude v našom kostole spomienka na nášho diecézneho arcibiskupa Mons. Eduarda Nécseya, ktorý zomrel pred 50 rokmi.

Vieme, že pán arcibiskup bol muž svätého života, ktorý napĺňal svoje biskupské heslo – Láska vo všetkom. Pri tejto príležitosti bude uvedená aj príležitostná pečiatka a korešponednčný lístok.

Details

Gorazdov Močenok 2018: Program

Podujatie Gorazdov Močenok sa uskutoční 25. – 29. júla 2018 v Močenku. Streda, 25. júl 2018 – cyklopúť do Trnavy, popoludní pešia púť do Nitry – Hrad Štvrtok, 26. júl 2018 o 19.00 hod. sv. omšu celebruje vdp. ThDr. Igor Hanko, PhD., šéfredaktor katolíckych novín Piatok, 27. júl 2018 o 19.00 hod. sv. omšu celebruje vsdp.…

Details

Hudobný gospelový Festival Lumen

Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční 15. – 16.júna v Trnave. Pozývame zvlášť mladých pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný program. Na Festivale Lumen vystúpia otec Marián Kuffa, Simona Martausová, kapela LZ7 a množstvo iných… Sme presvedčení, že to pre vás bude čas hlbokého stretnutia sa s Kristom a…

Details

Sviatok sv. Urbana

Sviatok začne pešou púťou od kostola o 16.30 hod. ku kaplnke sv. Urbana (cestou sa bude modliť ruženec a litánie ku všetkým svätým za požehnanie úrody. Sv. omša začne o 17.30 hod. a bude celebrovať Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD. rektor kňazského seminára v Nitre. Po skonční sv. omše bude agapé, ktoré pripravili vinári, zahradkári a…

Details