Nové opatrenia k organizácii hromadných podujatí sa týkajú i Cirkvi

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: -vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), -pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky…

4. ročník Nitrianskej animátorskej školy

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už štvrtý ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola„.

Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 7.9.2020 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

Gorazdov Močenok 2020 – program

XXVIII. ROČNÍK CELONÁRODNÉHO FESTIVALU KRESŤANSKÉHO DIVADLA GORAZDOV MOČENOK

Milí priatelia,

aj napriek súčasnej situácii s COVID-19 vás chceme informovať, že sa v dňoch 26. júla 2020 – 02. augusta 2020 uskutoční
XXVIII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdovho Močenku 2020.

Slúženie sv. omší od 3. júna 2020 – usmernenie hl. hygienika SR

S účinnosťou od 3. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti…