Pozvánka na spomienkové podujatie príchodu školských bratov

V roku 2018 si pripomíname 90. výročie príchodu Bratov kresťanských škôl (školských bratov) do Močenku. Medzi našich farníkov ich uviedol arcibiskup ThDr. Karol Kmeťko. Školskí bratia svojou obdivuhodnou 22 ročnou činnosťou zanechali živú spomienku nielen u svojich žiakov, ale v celej farnosti. Túto spomienku nevymazalo ani násilné ukončenie ich činnosti vtedajším režimom v roku 1950…