Opäť sa otvoria kostoly

  Drahí bratia a sestry, od pondelka 16. novembra 2020 je možné verejné slávenie bohoslužieb v kostoloch s kapacitou na 50%. Sedí sa podľa šachovnice – 1 miesto voľné.    “V platnosti, samozrejme, naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s…